Genre
Authors
Search
Donate

Code: Gjurme

Gjurme zerash
[Adrian Hoti]

Gjurme zerash
Libri “Gjurmë zërash” me autor gazetarin shkodrane Adrian Hoti , është një botim biografik, që përmban 34 intervista të realizuara në Shkodër, për radion BBC në Shqip, në vitet 2005-2007, me emra të njohur të fushave të ndryshme të shkencës, artit, kulturës, sportit etj. Ky botim shoqërohet me një CD në audio, që përmban këto “rrëfime në mikrofon” të transmetuara në rubrikën e posaçme “Intervista”. Kjo rubrikë, me një kohëzgjatje prej 15 minutash, ishte pjesë e emisionit të mëngjesit në BBC në Shqip, për disa vite me radhë. Nga kjo CD që I ështe bashkëngjitur librit do të sjellim këto intervista në audio, të realizura me personalitetet të fushave të ndryshme të Shkodrës, shumë prej të cilëve janë ndarë nga jeta.
Download Listen Reviews Tell a Friend